Könyveim

Attila Könyve

Előszó

Sosem írtam még előszót, de most engem ért a megtiszteltetés. Valamikor 2015-ben ismertem meg Attilát. Egy igazi egyéniség áll előttem, kissé furcsának tűnő jellemmel, de határozott mondanivalóval. Egy közös témánk volt, mégis két külön világban éltünk. Ennek ellenére nem sokkal később együtt tevékenykedtünk az UFO kérdéskörrel kapcsolatban. Kezdődött azzal, hogy közös beszélgetésekre gyűltünk össze egy közös barátunknál. Bármikor fel tudom idézni a félhomályba burkolózó szobát; a sötétbarna asztalt, ami köré ültünk, a villanykörte gyér fényénél megcsillanó vérvörös bort a poharunkban, és az éjszakába nyúló eszmecseréket. Ötletek, találgatások, magyarázatok, álmodozások, élmények, más-más nézőpontok – mind gondolkodásra késztetnek mindannyiunkat. Attilával sokszor útra keltem: helyszíneket kerestünk fel, eseteket vizsgáltunk és élménybeszámolókat hallgattunk meg. Voltunk Székesfehérváron, Balatonedericsen, Füzesabonyban, Szegeden, Pomázon, Egerben és még ki tudja hány helyen. Hogy tudott ennyire összeszokni két ember, akiket bár ugyanaz a téma érdekel, mégis, kis túlzással szinte teljesen más nézeteik vannak vele kapcsolatban? Valószínűleg mindkettőnket ugyanaz hajtott: világunk realitásának megismerése. A könyvben foglaltak valóságtartalmával lehet egyetérteni vagy nem – és én sokszor nem értek egyet -, de kellő alapossággal összegyűjtött munka áll mögötte. Az olvasó megismerkedhet az UFO kutatás exopolitikai ágával, rengeteg médiumi üzenettel, az ősmagyarság és az ezoterika különböző elméleteivel; valamint azok képviselőinek érdekes álláspontjával. Szortírozhatunk közöttük és továbbgondolhatjuk azokat. Andre Gide francia író, aki korának elfogadott eszméi ellen szólt fel, idézete pontosan ide illik: „Higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de kételkedj azokban, akik azt hiszik megtalálták.” Az UFO kutatás, a földönkívüliek jelenléte még most sem tartozik az elfogadott tények közé, pedig annyi hiteles eset és adat áll rendelkezésünkre, hogy mindenki számára egyértelműnek kellene lennie: valami történik körülöttünk. Attila könyve olykor szókimondó, de végtelenül őszinte és nagyon sok érdekességet tartalmaz. Kívánom, hogy az Örökkévaló kísérje könyve útját, valamint az Övét is, hogy megtalálja azt, amit mindannyian keresünk: az Igazságot, és hogy miért vagyunk itt, ezen az élettől nyüzsgő bolygón.

Miskolci László, 2018, Kazár

 


 

Spirituális kalendárium

A mai kor modern embere, ha már elege van a felfokozott tempóból, a hajtásból, a teljesítménykényszerből, nyugalomra vágyik. Sokan kezdik ma már észlelni, hogy valami nincs rendben a világgal. Újfajta mozgalmak és régi korokból visszahozott filozófiák kerülnek elő az asztalfiókok mélyéről, minden sarkon egy guru vagy táltos hirdeti a maga vélt vagy valós igazságát. A ma embere ismét kezdi keresni a lelki békét, csatlakozik szektákhoz, diétázik, agykontrollt, meditációkat végez, horoszkópot készíttet, csodadoktorokhoz jár. Előkerül a könyvtárak polcairól Lao Ce, Konfucse, Paracelsus, Helena Blavatszky, Platón, Hermész Triszmegisztosz, Sai Baba, Hamvas Béla, Badiny Jós Ferenc, Papp Gábor, Kisfaludy György megannyi könyve, egyes körökben a Védákról vagy a Kabbaláról folyik az eszmecsere.

A spiritualitásnak két fő irányzata van. Az első az exoterikus, ide tartoznak a fő világvallások,mint a hinduizmus, kerszténység, buddhizmus, dzsainizmus, iszlám, judaizmus és az animizmus. A másik az ezoterikus. Ez abban különbözik az elsőtől, hogy míg az mindenki számára ad egy dogmatikus rendszert, sokszor ellentmondó tételekkel, addig az utóbbi a beavatottaknak, a vájt fülűeknek szól. Az ezoterikán belül is sokféle mozgalom létezik illetve létezett, ezeket felsorolni is sok. Régen a bogumilok, a katharok, a templomos lovagok, a rózsakeresztesek, az ariánusok számítottak nagy misztikusoknak, addig ma a teozófusok, az antropozófusok, az univerzisták, a mai gnosztikusok tartoznak ebbe a körbe. A sokféle iskolának vannak közös alapjai, például a karma és a reinkarnáció tanát mindegyik hirdeti, a szellemi világ hierarchiáját, az angyalokat, szellemeket, elementálokat is számba veszik. Az ezoterikus okkultisták számára Isten nem antropomorf, hanem az a szellemi szubsztancia, amelyből kiárad maga az élet. Ez a minőség hozza létre az anyagot is. Benne, belőle, általa, ahogy a mise mondja, csak már a papok nem értik, mert nem beavatottak. Itt most nem akarok bonyolult téridő-fizikai fejtegetésekbe kezdeni, helyette egy olyan munkát adok közre, melyben összegyűjtöm a különféle vallási rendszerek és hagyományok szentjeit, angyalait, istenségeit. Ez amolyan spirituális ki-kicsoda akar lenni. Mindenki eldöntheti, melyik a neki szimpatikus szellemi erő, vagy felismerheti azt az angyalt, istenséget, akitől eddig a legtöbb segítséget kapta. Remélem, hogy segít ez a kis írás elmélyülni a szellemi világban. Azok, akik rendelkeznek valamilyen tapasztalattal, mondjuk tisztán-látók, vagy meditálnak rendszeresen, már eddig is tudtak kapcsolatot teremteni a szellemi világ lényeivel. A listákat végignézve most azt fogják tapasztalni, hogy találnak azonos feladattal bíró lényeket minden hagyományban. Így imáikat nyomatékosíthatják, ha nem csak egy szellemiséghez fohászkodnak, hanem megszólítanak több isteni lényt is egyszerre. Mondjuk gyermekáldás érdekében egy imában lehet megszólítani Szűz Máriát, a görög Hérát, a sumer Istárt, a viking Friggát, a kelta Danut is. Ezek mind testvérei egymásnak, hasonlók. Ilyen analógiával lehet élni más esetekben is.

Szerkesztette és összeállította:
Miklós Attila

 


 

Spirituális naptár

Szerkesztette és összeállította:
Miklós Attila

 


 

Elektromos orgonák

Hogy mégis belekezdtem ebbe a munkába, azt az indokolta, hogy a hazai könyvpiacon nem találtam olyan átfogó könyvet, ami az elektronikus orgonák felépítését, működését tárgyalná. Amit kapni lehet, az leginkább amatőröknek ajánl megépíthető amatőr konstrukciókat, de azok sokszor nem elégítik ki a legmagasabb igényeket. Én magam nem vagyok zenész, nem is játszom hangszeren, de viszont már régóta rabul ejt a hangszerek királynőjének a varázsa. Műszaki szemmel figyelem ezt a csodát, amit orgonának hívnak. És persze a zenehallgató fülével is.