Ezoterika

Az ezoterika rejtett tudást, bölcsességet jelent. Minden olyan dolgot odasorolnak ma, ami nem fér bele a konvencionális tudomány és a vallás dobozába. De ha mégis megpróbálják belegyömöszölni, de nem megy, akkor átrakják a sci-fi feliratú hatalmas konténerbe. És mint mesét adják tovább, amit csak nagyon kevesen értenek. Pedig ebben van a lényeg, ezt kell megfejteni. Mert mi is az égig érő fa? Vagy a kacsalábon forgó vár? A pegazus ló, vagy a hétfejű sárkány? Ez mind olyan dolog, ami a világegyetem működéséről regél. Azért kellett a néprajz (mese, népdal, fafaragások, fazekasság) eszközeivel tovább adni, mert a régi idők tudósai már meghaltak, a nép viszont nem fogta fel a dolgot. Ezért jelképekkel mesélték történetként, hogy fenn maradjon. Vagy szent könyvekben példabeszédekké váltak, de nem értik, és a fanatikusok ebből politikát csinálnak, hogy lehessen utálni a másik népeket. Mert hülye van elég, a legrosszabb, ha a koronát és a kardot az őrült viseli.

Mert az a kovács, fazekas, vagy népi fafaragó nem biztos, hogy tudja, mit farag és formál, de azt tudja, hogy ez fontos, mert már az ükapja is így csinálta, aki szintén ősétől tanulta. Ha fontos, akkor jó is, mert nyilván Isten akarata szerint van. A mesékben is nagyon sok információ van elrejtve (Fekete ország, Vas Laci, Fehérlófia, Aranygyapjú, stb.), és a szentírások, a Biblia, a Korán, a Védák, a Ji-Csing, a Mahabharata, az Egyiptomi halottas könyv, a Popol Vuh, a Zend Avesta, a Kabbala, a Széfer Jécira, a Zóhár mind tartalmazza a világ működésének alapelvét istenségek és hősök személyén keresztül bemutatva. Ezek mind kódolt szövegek, amelyek csak a bennfentesek számára nyílnak meg, ehhez kell a tudás. Ehhez tanulni kell, de a médiumi képességek sem megvetendők. Sőt, azok a legfontosabbak.

Kalandozás a multiverzumban

A régi népeknél, a hinduknál, kínaiaknál, hunoknál, görögöknél is mindig felosztották az időt korszakokra. Van tehát aranykor, mikor minden tökéletes paradicsomi állapotú. Aztán az erkölcsök lazulásával megjelenik a bűn, és beköszönt az ezüstkor. Ekkor már vannak hibák, kezd az összhang megbomlani ember és Isten között. A bronzkor, majd a rozsdás vaskor jön, ez maga a pokol, magával vonja az isteni büntetést, a földi (vagy más planetáris) élet megszűntét, és egy globális újratervezést. Ilyenkor egy katasztrófa söpri le a lényeket a bolygóról (tűzözön, vízözön), majd jönnek űrhajósok máshonnan, és terraformálják a halott glóbuszt, elhintik az új élet magjait. Új emberek, vagy más lények vetik meg lábukat, és kezdik meg ciklikus pályájukat. Ez az Aranyhajnal.

Eos, a hajnal istennője négy fehér ló húzta kocsiján. Görög vázakép.

Aranyhajnal

Az ember, amióta a Földön él (egyes  számítások szerint ez 4 milliárd év!), használ jeleket, jelképeket. Ezek szorosan kötődnek a kozmoszhoz. Egyesek megfigyeléseken alapulnak, mások szellemi töltetűek. Egy szellemi vezető, legyen az egy afrikai néger sámán, egy babiloni mágus, egyiptomi főpap, indiai guru vagy hun táltos képes a tudatának felsőbb nézőpontba helyezésével rálátni a világ finomenergetikai információs hálózatára, és mintha csak a modern ember szörfözne az interneten, képes látni az idő eseményeit, a jövőt, a múltat, távoli történéseket, megtalálni elveszett személyt vagy tárgyat, vagy belelátni az Akasha mezőbe, morfogenetikus térbe. Számos jel és jelkép van, ami ilyen táltosutazások alkalmával kerül a tudatalattiba (benne van a levegőben, így mondjuk). Ezek a jelek kozmikus struktúrákat fejeznek ki. Hogy miket, kattints a linkre, és meglátod!

Jelkép tár

Ez a térbeli alkotás Cornelius Escher egy grafikája után készült. Az angyalok a világot, az ördögök a tükörvilágot (másvilág) szimbolizálják. A gömb a táguló vízelem eseményhorizontja.

Mint írtam, az idő a kulcsa a mindenségnek. Ki időt nyer, életet nyer! Az idő nem lineáris változó, bár mi itt a földön idővonalként fogjuk fel, amit vekkerórával mérünk, naptárral számolunk. De az idő nem ilyen, mert a múlt, jelen és jövő mind egy pontban van, ha fentről, kihelyezett tudatállapotból nézünk rá. Az idő titka a Bibliában is benne van. De ír a Biblia egy másféle, kozmikus időről is, amit korszakokként fogunk fel. Egy református prédikátor, Kocsis István tiszteletes számolta ki az atlantiszi tudás alapján a világkorszakok idejét, mai szoláris években kifejezve. Minden kijött, centire, grammra pontosan.

Atlantiszi időszámítás a Bibliában

Van egy mitikus hős, aki nekünk magyaroknak fontos. Róla szól már Arany János balladájának egy sora is, és őt látjuk, ha felnézünk a csillagos égboltra. És a Biblia is említi. Ő Nimród, a hun népek legendás ősapja, a vadász, a király, az óriás. A görögök Orionként, az akkádok Gilgamesként ismerik, de ez mind egy és ugyanaz. Itt írok róla bővebben.

A világ első királya

A naptárat nézve láthatjuk, hogy sok ünnepe van Máriának. A katolikus kalendáriumok sokféle alakban mutatják be a híveknek, hét kisasszonyi ünnepet tartanak számon. De van benne tévedés is, mert Mária mennybemenetelét augusztus 15.-re tették, ami a Nagyboldogasszony ünnepe. Összemosták a kettőt, pedig nem ugyanaz. És itt a hetesség! De milyen forrásból táplálkozik ez? Ha megkaparjuk, visszamehetünk az ókori időkig is.

Juno a rómaiaknál megfelel a görög Hérának és az etruszk Uninak. Ő a legfőbb istennő, az ég királynője. Nem azonos a Nagyboldogasszonnyal, de ő maga is boldogasszonyi minőség. Juno és Héra is a házasság, a család, a gyermekáldás patrónája, a hagyományok és a hazaszeretet védnöke.

Boldogasszony hét leánya