Kozmolélektan

Egy magyar klinikai mentálhigiéniai szakpszichológus, Izsó Nóra Sofia műve a Kozmolélektan, melyben a kozmikus erőknek a lélekre gyakorolt hatását taglalja. Ez a mű Hermész Triszmegisztosz, a híres egyiptomi bölcs, a tudás istene szemszögéből is mutatja be az univerzum tudatos szerveződését. Ami fent, az lent, ami kint, az lent. Ez agy alaptétel, egy axióma. Mert ami kicsiben létezik, az mutatkozik meg nagyban is a világegyetemben. Az univerzum (uni versus – önmagába forduló egység) egy tudatos szellemi tevékenység eredménye, melyet egy kozmikus mérető gondolkodó szellem vitt végbe, és még most is teszi, mert a teremtés még nincs kész, ez egy folyamat. Hasonlót ír le dr. László Ervin kozmológus is. Mert mi/ki az Isten? Minden és mindenki, ami/aki csak van. Ahogy a mise mondja, benne-belőle-általa. Mindenható, mert a tér minden irányába hat, egy növekvő, felfúvódó gömbhöz hasonló.

Nóra készülő új könyvéből álljon itt tanulmányként egy részlet, mely hamarosan egy új műként lesz majd olvasható nyomtatásban is.

Multidimenzionális tudat

Kozmikus életerő

Információ., Hermetikus lélektan, docx