Szellemvilág

A szellemek olyan entitások, akik a fizikai síkon túl léteznek. Egy szellem lehet egy elhunyt ember éteri, tudatos asztrál teste, ami a földi szférában ragadt. Lehet olyan lény, aki már meghaladta a szamszára ciklusait, már nem kell neki újból és újból testet ölteni a reinkarnáció által, mert karma nélküli. Tehát nem kötődik már többé az anyagi világhoz, tisztán szellemi tulajdonságú. Ilyen lehet egy angyal, vagy egy felemelkedett mester, tanító lélek, istenség.

Az angyal szó származik a görög angelosz (hírnök) szóból, de a gyökere a sumer an-gal (égszülte, égi lakó) szóban keresendő. Egy űrlény is an-gal, mert az égből száll alá űrhajójával.

Most viszont olyan szellemekkel fogok foglalkozni, akik üzeneteket küldenek az emberiségnek. Útmutatásokat adnak arról, hogyan kell helyesen élni, hogyan kell kozmikus emberré válni. A szellemek számtalan módon üzennek, például kopogásokkal (poltergeist), tárgyak mozgatásával, elektromos eszközök kapcsolgatásával (telekinézis), vagy a fejlettebbek üzenetek gondolat általi sugalmazásával (telepátia). A jelenségek széles skálán mozognak, ezek rendszerezésével a szellemtan, a spiritológia foglalkozik. A szellemek egy médium (szenzitív egyén) útján lépnek érintkezésbe az emberekkel. Egy társaság kört alkot, egy vezető által kérik imával Isten, vagy más égi lény segítségét, hogy tartsa távol az ártó, vagy a locsogó-fecsegő hazudozó szellemeket, hogy csak a tiszta szándékúak jöjjenek oda a szeánsz alatt. A szellemidézés nem veszélytelen, nem szabad vele játszani. Könnyen felszakad az asztrálgát, amit az ügyetlen médium nem tud lezárni, aztán akkora lesz az elméjében a telepatikus zajongás, hogy bele is őrülhet. Ma már az oktalan szellemidézőket meg is bünteti az Ég, rátapaszt egy szellemet, akitől nem lesz menekvése egy életen át. A holtakat csak akkor zargassuk, ha értelmes kérdésünk van feléjük, pl. az igazság megismerése, bölcseleti, tudományos, műszaki, művészeti kérdésben. Ne zavarjuk őket felesleges önigazolásokkal, hogy hány éves a nagymama, vagy hasonlók!

De egy értelmes és jó kérdésre választ adnak. Sőt, gyakran ők keresik az adott személyt információk adása céljából. Ilyen volt például Mohamed, Jacob Böhme, Nikola Tesla, stb. Az adott személy erkölcsi, műszaki, filozófiai kérdésekre kaphat felvilágosítást, de akár egy komplett szimfóniát, operát is megkomponálhat ilyen módon. Végső soron minden információ Istentől származik, mert belőle van minden és mindenki, ami/aki van. Az információ a téridőben terjedő léthullámok modulációja. A gravitációs hullám léthullám, mert minden, még egy atom is kiárasztja, csupán azért, mert létezik. Ha pedig minden irányba terjed, akkor mindenhol elérhető.

Égi világosság

A spiritiszta mozgalom hazánkban is népszerű volt, több jeles személyiség, például Gárdonyi Géza vagy Jókai Mór is foglalkozott vele. Olyan médiumok működtek, mint Vay Adelma bárónő, vagy Grünhut Adolf doktor. Megalakult a Szellemi Búvárok Pesti Egylete, mely összefogta a korszak spiritisztáit. Rengeteg könyv jelent meg a témában, míg az 1948-a kommunista hatalomátvétel be nem tiltotta az egészet. A pártállami időkben búvópatakként volt jelen, sokszor az ufológia területére szorult. Kapoun János székesfehérvári Ufókör-e volt ekkor ilyen beállítottságú. János maga is médium volt.

Hajnalcsillag sugara

2022 újév másnapján írtam egy kis novellát Olümposziak címen. Egy fiktív történetet a morálról, erkölcsökről, arról hogy a műszaki haladás etika és erkölcs nélkül semmit sem ér. Apollón istenség jóslatából szörnyű világ képe bontakozik ki, de a szeretet képes mindent felülírni.

Olümposziak