Spirituális kalendárium

Spirituális kalendárium

A mai kor modern embere, ha már elege van a felfokozott tempóból, a hajtásból, a teljesítménykényszerből, nyugalomra vágyik. Sokan kezdik ma már észlelni, hogy valami nincs rendben a világgal. Újfajta mozgalmak és régi korokból visszahozott filozófiák kerülnek elő az asztalfiókok mélyéről, minden sarkon egy guru vagy táltos hirdeti a maga vélt vagy valós igazságát. A ma embere ismét kezdi keresni a lelki békét, csatlakozik szektákhoz, diétázik, agykontrollt, meditációkat végez, horoszkópot készít-tet, csodadoktorokhoz jár. Előkerül a könyvtárak polcairól Lao Ce, Konfucse, Paracelsus, Helena Blavatszky, Platón, Hermész Triszmegisztosz, Sai Baba, Hamvas Béla, Badiny Jós Ferenc, Papp Gábor, Kisfaludy György megannyi könyve, egyes körökben a Védákról vagy a Kabbaláról folyik az eszmecsere.
A spiritualitásnak két fő irányzata van. Az első az exoterikus, ide tartoznak a fő világvallások, mint a hinduizmus, kereszténység, buddhizmus, dzsainizmus, iszlám, judaizmus és az animizmus. A másik az ezoterikus. Ez abban különbözik az elsőtől, hogy míg az mindenki számára ad egy dogmatikus rendszert, sokszor ellentmondó tételekkel, addig az utóbbi a beavatottaknak, a vájt fülűeknek szól. Az ezoterikán belül is sokféle mozgalom létezik illetve létezett, ezeket felsorolni is sok. Régen a bogumilok, a katharok, a templomos lovagok, a rózsakeresztesek, az ariánusok számítottak nagy misztikusoknak, addig ma a teozófusok, az antropozófusok, az univerzisták, a mai gnosztikusok tartoznak ebbe a körbe. A sokféle iskolának vannak közös alapjai, például a karma és a reinkarnáció tanát mindegyik hirdeti, a szellemi világ hierarchiáját, az an-gyalokat, szellemeket, elementálokat is számba veszik. Az ezoterikus okkultisták számára Isten nem antropomorf, hanem az a szellemi szubsztancia, amelyből kiárad maga az élet. Ez a minőség hozza létre az anyagot is. Benne, belőle, általa, ahogy a mise mondja, csak már a papok nem értik, mert nem beavatottak. Itt most nem akarok bonyolult téridő-fizikai fejtegetésekbe kezdeni, helyette egy olyan munkát adok közre, melyben összegyűjtöm a különféle vallási rendszerek és hagyományok szentjeit, an-gyalait, istenségeit. Ez amolyan spirituális ki-kicsoda akar lenni. Mindenki eldöntheti, melyik a neki szimpatikus szellemi erő, vagy felismerheti azt az angyalt, istenséget, akitől eddig a legtöbb segítséget kapta. Remélem, hogy segít ez a kis írás elmélyülni a szellemi világban. Azok, akik rendelkeznek valamilyen tapasztalattal, mondjuk tisztán-látók, vagy meditálnak rendszeresen, már eddig is tudtak kapcsolatot teremteni a szel-lemi világ lényeivel. A listákat végignézve most azt fogják tapasztalni, hogy találnak azonos feladattal bíró lényeket minden hagyományban. Így imáikat nyomatékosíthatják, ha nem csak egy szellemiséghez fohászkodnak, hanem megszólítanak több isteni lényt is egyszerre. Mondjuk gyermekáldás érdekében egy imában lehet megszólítani Szűz Máriát, a görög Hérát, a sumer Istárt, a viking Friggát, a kelta Danut is. Ezek mind testvérei egymásnak, hasonlók. Ilyen analógiával lehet élni más esetekben is.

Szerkesztette és összeállította:
Miklós Attila